Четврток

Распоред на I и II година
Име и презиме на наставникотПредмет кој го предава1234567
Роска ЈовановиќМакедонски Јазик и литератураII-3II-1II-5II-2II-4
Тања АлексиќМакедонски Јазик и литератураII-7II-8I-8
Роза Никодиновска МајсторовиќМакедонски Јазик и литератураI-2I-3
Ана ВељановскаМакедонски Јазик и литератураII-6II-6
Марина ПешовскаАнглиски ЈазикI-3I-1I-2I-5
Леонора КаталиниќАнглиски ЈазикII-1II-7II-3II-2
НиколаАнглиски ЈазикII-8I-8
Слаѓана СтојановскаФранцуски Јазик
Билјана ДимовскаФранцуски ЈазикI-7I-6II-7II-6
Тања ДимовскаФранцуски ЈазикII-8II-8
Наташа Мирчевска АтанасовскаГермански ЈазикII-7I-2
Мирјана ДимитроваМатематикаI-1I-4I-2I-3
м-р Сузана НичотаМатематикаII-1II-3II-4II-2II-5
Марија НиколовскаМатематика
Гоце АнгеловскиМатематикаI-6I-6I-7I-7I-5I-5
Дарко БилбиловскиИсторијаI-5I-7I-8II-1
д-р Валентина КостовскаИсторија
Весна ТомовскаГеографијаII-7II-2II-3II-6
Цвета ГоргиевскаГеографијаI-3I-1
Анкица МиленковскаФизикаII-5II-4II-6
Дафина ШекуткоскаФизикаI-4I-2I-1I-5
Кирил БуцковскиФизика
д-р Јулија ГајдаџиеваФизикаI-7
Наталија Христова ЦигулевскаФизика
Наташа ПетрескаХемија
Билјана ПетрескаХемијаI-2II-5II-1II-7I-1II-4II-3
Снежана ПеловскаБиологијаII-7II-5II-5II-8
Симона ЈовевскаБиологија
Весна СтефановскаСоциологијаII-4II-6II-1
м-р Борко ХристовИнформатикаI-4I-4I-6I-6
Владица ВасилевскаСпорт и спортски активностиI-4I-7I-8
Роберт АнтовскиСпорт и спортски активностиII-6II-3II-2II-8
м-р Раде АџигоговскиЛиковна уметностII-2II-3II-8аааа
м-р Сашо СаздовскиЛиковна уметност
Сашо ЛивринскиМузичка уметностII-4II-2
Виктор БарбутовМузичка уметностI-3I-1I-8I-2
м-р Петре ТрајковскиИновации и претприемништвоI-8I-3I-5
Драгица СолунчеваЕтика
Ана ВељановскаГоворење и пишување
м-р Борко ХристовИнформатичка технологијаII-1,4
Лидија ГелевскаЛатински Јазик
Гоце АнгеловскиЕлементарна  алгебра и геометрија
м-р Сузана НичотаЕлементарна алгебра
Распоред на III и IV година
Име и презиме на наставникотПредмет кој го предава1234567
м-р Митра БлажевскаМакедонски Јазик и литератураIII-4III-1III-3III-5III-2
Лидија ТомовскаМакедонски Јазик и литератураIV-3IV-1IV-5IV-4IV-2
Тина ЃошеваМакедонски Јазик и литератураIV-6IV-7
Ана ВељановскаМакедонски Јазик и литература
Марија Мек НолтиАнглиски Јазик
Татјана ГолчеваАнглиски ЈазикIV-1III-8III-5III-7III-7
Маја ХристоваАнглиски ЈазикIV-4IV-3IV-2IV-6IV-5IV-7
Жаклина ПандоваГермански ЈазикIII-1IV-5
Татјана ДимовскаФранцуски Јазик
Слаѓана СтојановскаФранцуски ЈазикIV-8IV-8IV-7
Билјана ДимовскаФранцуски Јазик
Павлина МаркудоваМатематика
Кристина ГелмановскаМатематикаIII-6III-5III-2III-4
Марија НиколовскаМатематикаIII-8IV-8IV-8III-3III-3
Ана Бајмак ГроздановаМатематикаIV-2IV-3IV-1
Мирјана ДимитроваМатематика
Наталија Христова ЦигулевскаФизикаIII-2III-1III-8
Дафина ШекуткоскаФизика
Гордана ГеческаХемијаIII-5III-3III-1
Наташа ПетрескаХемијаIII-7III-7III-6III-8
д-р Елизабета Дадиќ НиколоскаБиологијаIII-7III-4III-2III-6III-5
Симона ЈовескаБиологијаIII-1III-8
Атанас СопотскиИсторијаIII-3III-8
Даниела НиколоваФилозофијаIV-2IV-4IV-5IV-8
Драгица СолунчеваФилозофијаIV-7IV-7IV-6IV-6
м-р Лидија СтојчеваБизнис и претприемништво
Ацо СпасескиБизнис и претприемништвоIV-2IV-3IV-5
Бранислав ПетровскиСпорт и спортски активностиIII-5III-3III-4III-6
Зора КоневскаСпорт и спортски активностиIII-7IV-6IV-7III-8IV-8
Јован ШапеСпорт и спортски активностиIV-3IV-1III-1
Павлина МаркудоваАлгебраIII-2,2III-2,1
Ана Бајмак ГроздановаЛинеарна алгебра и аналитичка геометријаIII-2,1III-2,2
Елена СтојановскаЛинеарна алгебра и аналитичка геометрија
Жаклина ПрекиќПрограмски јазици
Жаклина ПрекиќПрограмски јазициIII-4III-4
Цвета ГорѓиевскаГеографија
Лидија ГелевскаЛатински Јазик
Лидија ГелевскаЛатински Јазик
Маја ТодоровскаВовед во право
Анета СаздовскаСоциологијаIII-6III-6
Весна СтефановскаСоциологија
Весна СтефановскаСоциологија
Теодора ГроздановскаПедагогија
Драгица СолунчеваЕтика
м-р Валентина АниќПрограмски јазициIV-8IV-1,1IV-1,2
Фросина МитрушеваМатематичка анализа
Кристина ГелмановскаМатематичка анализаIV-1,2IV-1,1
Гоце АнгеловскиМатематичка анализа
Наталија Христова ЦигулевскаФизикаIV-6
Кирил БуцковскиФизикаIV-2
Кирил БуцковскиФизикаIV-4IV-3
Гордана ГеческаХемијаIV-5,8
д-р Елизабета Дадиќ НиколоскаБиологијаIV-4
м-р Лидија СтојчеваЕкономија
Ацо СпасескиМенаџментIV-7,8
Драгица СолунчеваЛогикаIV-5,6
Атанас СопотскиИсторија
д-р Валентина КостовскаИсторија
Анета СаздовскаСоциологијаIV-7,8
Даниела НиколоваФилозофија
Тони АневПсихологија