Понеделник

Распоред на I и II година
Име и презиме на наставникотПредмет кој го предава1234567
Роска ЈовановиќМакедонски Јазик и литератураII-1II-5II- 4II-2
Тања АлексиќМакедонски Јазик и литератураI-8I-7 II-7 II-8I-6
Роза Никодиновска МајсторовиќМакедонски Јазик и литератураI-3I-4I-2I-5I-1
М-р Ана ВељановскаМакедонски Јазик и литератураII-6
Марина ПешовскаАнглиски ЈазикI-3I-1I-1I-2I-6
Леонора КаталиниќАнглиски ЈазикII-4II-3II-2
НиколаАнглиски ЈазикI-7I-7II-8
Слаѓана СтојановскаФранцуски ЈазикI-8I-8I-8I-8
Билјана ДимовскаФранцуски Јазик
Тања ДимовскаФранцуски Јазик
Наташа Мирчевска АтанасовскаГермански ЈазикII-5II-1II-5I-1I-3
Мирјана ДимитроваМатематика
м-р Сузана НичотаМатематикаII-2II-6II-1II-5II-3II-4
Марија НиколовскаМатематикаII-8I-8II-8II-7
Гоце АнгеловскиМатематика
Дарко БилбиловскиИсторијаI-4I-2I-3I-6I-2I-5
д-р Валентина КостовскаИсторијаII-7II-8II-4II-6II-3II-5
Весна ТомовскаГеографијаII-4II-1II-7
Цвета ГоргиевскаГеографија
Анкица МиленковскаФизикаII-3II-3II-5
Дафина ШекуткоскаФизикаI-4I-3I-6
Кирил БуцковскиФизика
д-р Јулија ГајдаџиеваФизикаI-7I-7
Наталија Христова ЦигулевскаФизика
Наташа ПетрескаХемијаI-6I-4I-4I-5II-8
Билјана ПетрескаХемијаII-2II-7II-6
Снежана ПеловскаБиологијаI-1II-2II-6II-6II-1
Симона ЈовевскаБиологијаI-6I-8I-3
Весна СтефановскаСоциологија
м-р Борко ХристовИнформатикаI-5I-5I-1I-1
Владица ВасилевскаСпорт и спортски активностиI-2I-6I-2I-5
Роберт АнтовскиСпорт и спортски активностиII-3II-7II-7
м-р Раде АџигоговскиЛиковна уметностII-6II-1
м-р Сашо СаздовскиЛиковна уметностI-5I-3I-4I-2
Сашо ЛивринскиМузичка уметностII-5II-4II-8
Виктор БарбутовМузичка уметност
м-р Петре ТрајковскиИновации и претприемништво
Драгица СолунчеваЕтика
Ана ВељановскаГоворење и пишување
м-р Борко ХристовИнформатичка технологијаII-2II-2,4
Лидија ГелевскаЛатински Јазик
Гоце АнгеловскиЕлементарна  алгебра и геометрија
м-р Сузана НичотаЕлементарна алгебра

Распоред на III и IV година
Име и презиме на наставникотПредмет кој го предава1234567
М-р Митра Блажевска
Македонски Јазик и литератураIII- 2III-2 III-1 III-3
Лидија ТомовскаМакедонски Јазик и литература
IV-5IV-1
Тина Ѓошева
Македонски Јазик и литература

М-р Ана Вељановска Македонски Јазик и литература
Марија Мек НолтиАнглиски Јазик
III-3III-2III-1
Татјана Голчева
Англиски ЈазикIV-1III-6III-7
Маја ХристоваАнглиски ЈазикIV-6IV-8IV-7IV-6
Жаклина ПандоваГермански ЈазикIV-3IV-3IV-1IV-2IV-8III-4,7IV-1
Татјана ДимовскаФранцуски ЈазикIII-8III-6III-3III-7,4III-8
Слаѓана СтојановскаФранцуски Јазик
Билјана ДимовскаФранцуски ЈазикIV-3IV-3IV-2IV-4IV-1
Павлина МаркудоваМатематикаIII-1III-1

Кристина ГелмановскаМатематикаIII-4III-2III-6III-5III-7
Марија НиколовскаМатематика
Ана Бајмак ГроздановаИсторијаIV-2IV-3IV-1IV-6
Мирјана ДимитроваМатематикаII-7II-8II-4II-6II-3II-5
Наталија Христова ЦигулевскаФизика
Дафина ШекуткоскаФизикаII-4II-1II-7
Гордана ГечевскаХемија
Наташа ПетрескаХемијаII-3II-3II-5
д-р Елизабета Дадиќ НиколоскаБиологијаI-4I-3I-6
Кирил БуцковскиФизика
д-р Јулија ГајдаџиеваФизикаI-7I-7
Наталија Христова ЦигулевскаФизика
Наташа ПетрескаХемијаI-6I-4I-4I-5II-8
Билјана ПетрескаХемијаII-2II-7II-6
Снежана ПеловскаБиологијаI-1II-2II-6II-6II-1
Симона ЈовевскаБиологијаI-6I-8I-3
Весна СтефановскаСоциологија
м-р Борко ХристовИнформатикаI-5I-5I-1I-1
Владица ВасилевскаСпорт и спортски активностиI-2I-6I-2I-5
Роберт АнтовскиСпорт и спортски активностиII-3II-7II-7
м-р Раде АџигоговскиЛиковна уметностII-6II-1
м-р Сашо СаздовскиЛиковна уметностI-5I-3I-4I-2
Сашо ЛивринскиМузичка уметностII-5II-4II-8
Виктор БарбутовМузичка уметност
Д-р Петре ТрајковскиИновации и претприемништво
Драгица СолунчеваЕтика
Ана ВељановскаГоворење и пишување
м-р Борко ХристовИнформатичка технологијаII-2II-2,4
Лидија ГелевскаЛатински Јазик
Гоце АнгеловскиЕлементарна  алгебра и геометрија
м-р Сузана НичотаЕлементарна алгебра