Понеделник

Распоред на I и II година
Име и презиме на наставникот Предмет кој го предава 1 2 3 4 5 6 7
Роска Јовановиќ Македонски Јазик и литература II-1 II-5 II- 4 II-2
Тања Алексиќ Македонски Јазик
и литература
I-8 I-7 II-7 II-8 I-6
Роза Никодиновска Мајсторовиќ Македонски Јазик
и литература
I-3 I-4 I-2 I-5 I-1
М-р Ана Вељановска Македонски Јазик
и литература
II-6
Марина Пешовска Англиски Јазик I-3 I-1 I-1 I-2 I-6
Леонора Каталиниќ Англиски Јазик II-4 II-3 II-2
Никола Англиски Јазик I-7 I-7 II-8
Слаѓана Стојановска Француски Јазик I-8 I-8 I-8 I-8
Билјана Димовска Француски Јазик
Тања Димовска Француски Јазик
Наташа Мирчевска Атанасовска Германски Јазик II-5 II-1 II-5 I-1 I-3
Мирјана Димитрова Математика
м-р Сузана Ничота Математика II-2 II-6 II-1 II-5 II-3 II-4
Марија Николовска Математика II-8 I-8 II-8 II-7
Гоце Ангеловски Математика
Дарко Билбиловски Историја I-4 I-2 I-3 I-6 I-2 I-5
д-р Валентина Костовска Историја II-7 II-8 II-4 II-6 II-3 II-5
Весна Томовска Географија II-4 II-1 II-7
Цвета Горгиевска Географија
Анкица Миленковска Физика II-3 II-3 II-5
Дафина Шекуткоска Физика I-4 I-3 I-6
Кирил Буцковски Физика
д-р Јулија Гајдаџиева Физика I-7 I-7
Наталија Христова Цигулевска Физика
Наташа Петреска Хемија I-6 I-4 I-4 I-5 II-8
Билјана Петреска Хемија II-2 II-7 II-6
Снежана Пеловска Биологија I-1 II-2 II-6 II-6 II-1
Симона Јовевска Биологија I-6 I-8 I-3
Весна Стефановска Социологија
м-р Борко Христов Информатика I-5 I-5 I-1 I-1
Владица Василевска Спорт и спортски
активности
I-2 I-6 I-2 I-5
Роберт Антовски Спорт и
спортски активности
II-3 II-7 II-7
м-р Раде Аџигоговски Ликовна уметност II-6 II-1
м-р Сашо Саздовски Ликовна
уметност
I-5 I-3 I-4 I-2
Сашо Ливрински Музичка уметност II-5 II-4 II-8
Виктор Барбутов Музичка
уметност
м-р Петре Трајковски Иновации и
претприемништво
Драгица Солунчева Етика
Ана Вељановска Говорење и
пишување
м-р Борко Христов Информатичка
технологија
II-2 II-2,4
Лидија Гелевска Латински Јазик
Гоце Ангеловски Елементарна  алгебра и геометрија
м-р Сузана Ничота Елементарна
алгебра

Распоред на III и IV година
Име и презиме на наставникот Предмет кој го предава 1 2 3 4 5 6 7
М-р Митра Блажевска Македонски Јазик и литература III- 2 III-2 III-1 III-3
Лидија Томовска Македонски Јазик и литература IV-5 IV-1
Тина Ѓошева Македонски Јазик и литература
М-р Ана Вељановска Македонски Јазик и литература
Марија Мек Нолти Англиски Јазик III-3 III-2 III-1
Татјана Голчева Англиски Јазик IV-1 III-6 III-7
Маја Христова Англиски Јазик IV-6 IV-8 IV-7 IV-6
Жаклина Пандова Германски Јазик IV-3 IV-3 IV-1 IV-2 IV-8 III-4,7 IV-1
Татјана Димовска Француски Јазик III-8 III-6 III-3 III-7,4 III-8
Слаѓана Стојановска Француски Јазик
Билјана Димовска Француски Јазик IV-3 IV-3 IV-2 IV-4 IV-1
Павлина Маркудова Математика III-1 III-1
Кристина Гелмановска Математика III-4 III-2 III-6 III-5 III-7
Марија Николовска Математика
Ана Бајмак Грозданова Историја IV-2 IV-3 IV-1 IV-6
Мирјана Димитрова Математика II-7 II-8 II-4 II-6 II-3 II-5
Наталија Христова Цигулевска Физика
Дафина Шекуткоска Физика II-4 II-1 II-7
Гордана Гечевска Хемија
Наташа Петреска Хемија II-3 II-3 II-5
д-р Елизабета Дадиќ Николоска Биологија I-4 I-3 I-6
Кирил Буцковски Физика
д-р Јулија Гајдаџиева Физика I-7 I-7
Наталија Христова Цигулевска Физика
Наташа Петреска Хемија I-6 I-4 I-4 I-5 II-8
Билјана Петреска Хемија II-2 II-7 II-6
Снежана Пеловска Биологија I-1 II-2 II-6 II-6 II-1
Симона Јовевска Биологија I-6 I-8 I-3
Весна Стефановска Социологија
м-р Борко Христов Информатика I-5 I-5 I-1 I-1
Владица Василевска Спорт и спортски
активности
I-2 I-6 I-2 I-5
Роберт Антовски Спорт и
спортски активности
II-3 II-7 II-7
м-р Раде Аџигоговски Ликовна уметност II-6 II-1
м-р Сашо Саздовски Ликовна
уметност
I-5 I-3 I-4 I-2
Сашо Ливрински Музичка уметност II-5 II-4 II-8
Виктор Барбутов Музичка
уметност
Д-р Петре Трајковски Иновации и
претприемништво
Драгица Солунчева Етика
Ана Вељановска Говорење и
пишување
м-р Борко Христов Информатичка
технологија
II-2 II-2,4
Лидија Гелевска Латински Јазик
Гоце Ангеловски Елементарна  алгебра и геометрија
м-р Сузана Ничота Елементарна
алгебра