K1 Еразмус

Потребата за знаење и професионално усовршување е водечка сила на секој професор кој предава во СУГС Гимназија “Р. Ј. Корчагин”. Тимот професори од нашата гимназија кои се дел од К1 Еразмус-проектот се наши лидери во Португалија и достојно ја претставуваат не само нашата гимназија, туку и нашата држава. Нивната едукација е богатство кое потоа ќе го пренесат на своите колеги, но и на своите ученици. На истата едукација присуствуваат професори и од други земји, како што се: Шпанија, Хрватска, Латвија, Литванија, Естонија, Полска, Романија и др. Размената на образовните искуства и оплеменувањето со европските образовни новитети е од големо значење за образовнието и воспитувањето на младата популација. Образовните политики се креираат врз база на најдобри искуства, а искуствата се собираат преку едукација, дискусија и доживотно учење.