IV-6

Ава Жиље

Виктор Додевски

Габриела Гани

Дамјан Алексовски

Дамјан Младеновски

Ивана Лазаровска

Јован Црвенковски

Јована Ристовска

Кирил Димчевски

Кристијан Јанакиевски

Кристина Тодоровска

Лука Токош

Максим Николов

Марија Младеновска

Михаил Стевчевски

Олег Столевски

Петар Јованоски

Петар Колекевски

Петар Никовски

Стефан Јанакиев

Теа Митровска

Христина Кировска