IV-4

Анастасија Таскова

Стефан Милевски

Ева Стојановска

Никола Чагановиќ

Ангела Богданова

Анастасија Заковска

Мила Стојковска

Сања Јонческа

Методиј Василев

Борис Дебси

Гала Атанасова

Ема Гошевска и Ивана Ракиќевиќ

Лука Шаровиќ

Марија Додевска

Марија Николовска, Магдалена Бошевска, Ива Петреска

Марко Захариев

Михаил Евроски

Никола Донов

Никола Чагановиќ

Тамара Митевска

Теодора Темелковска

Филип Александровски

Филип Наумовски

Цане Богдановски