Онлајн часовите по предметот економија се одржуваат на апликацијата zoom.

Новите наставни содржини се проследени со презентација во PowerPoint.

Kомуникација со учениците, потребниот материјал за работа и домашните задачи се поставени на еdmodo.

Онлајн настава преку апликацијата zoom

ID 527-383-6862

Class Code за edmodo:

4-6 9wjxg8

4-7 n3aep4