литературната средба со Раде Силјан

литературната средба со Раде Силјан

Оваа литературна средба се одвивашеш во училишната библиотека каде Раде Силјан донираше книги за училиштето и потпишуваше негови стихозбирки за учениците