Month: January 2019

„Ноќ посветена на Шекспир“

Проследете ги фотографиите од „Ноќ посветена на Шекспир“ како заврчна манифестација од проектот Шекспир живее подржан и организиран од Британскиот совет (British Council)

литературната средба со Раде Силјан

Оваа литературна средба се одвивашеш во училишната библиотека каде Раде Силјан донираше книги за училиштето и потпишуваше негови стихозбирки за учениците