Можете да ги следите предавањата на Google Classroom на следниов линк:

https://classroom.google.com

Код за влез: 333vi6q