За дополнителни прашања обратете се преку e-mail: simona.jovevska@hotmail.com