Сите материјали за учење може да ги најдете на Dropbox.
За да пристапите притиснете тука.

Можете да ги следите предавањата на Google Classroom на следниов линк: https://classroom.google.com

Код за влез: 

  • II-1: tmicyjv
  • II-2: qadooiv
  • II-3: pbfkmyy
  • II-4: wjy4poi
  • II-5: miv4pry