За дополнителни прашања обратете се преку e-mail: m.peshovska@gmail.com