Можете да ги следите предавањата на Google Classroom на следниов линк: https://classroom.google.com

Код за влез: 

III-4    u6s4jyu
III-5    t3nhaw4
III-6    zcvrpcx
III-7    c7u26va