Можете да ги следите предавањата на Google Classroom на следниов линк:

https://classroom.google.com

Код за влез:   

I-1:  sq5tjpp

I-2: 6nokfgi

I-3: 2cumiz6

I-4: cx7tmxl

I-5: 5wrtvqy

I-6: sjszdyz