Можете да ги следите предавањата на Google Classroom на следниов линк: https://classroom.google.com

Код за влез: 4f4m7v4