Можете да ги следите предавањата на Google Classroom на следниов линк: https://classroom.google.com

Кодови за влез:

  • III-1: wkn74lo
  • III-2: z2fkyqy
  • III-3: wuzd2hp
  • III-4: fifjovk
  • III-5: tmxsp5u
  • III-6: nvgsw3k
  • III-7: 477p4bw