По посетата на обуката за online платформата Microsoft Teams, ги споделувам со вас материјалите и виедата од истата со цел кој сака да може да ја научи и користи оваа платформа. Во исчекување сме да ни испратат корисничка сметка за нашето училипте која ќе можеме да ја користиме за оваа платформа. Платформата е доста богата со опции и функции за организација и олеснување на работата и соработката на учениците и наставниците. Кој сака може да разгледа и да ја користи (кога ќе ја добиеме корисничката сметка), дали во овој период на изолација или понатаму во наставата.