Проследете ги фотографиите од „Ноќ посветена на Шекспир“ како заврчна манифестација од проектот Шекспир живее подржан и организиран од Британскиот совет (British Council)