Одговорете на прашањата во презентацијата и испратете ги вашите одговори на Едмодо

Кодови за најава:

I-1 – mh32qg
I-2 – wvws7t
I-3 – rfy3ef
I-4 – twyy5u
I-5 – zbu97t
I-6 – yqk8rw
I-7 – f35hub
I-8 – 3kyats