Одговорете на прашањата во презентацијата и испратете ги вашите одговори на Едмодо

Кодови за најава:

II-1 – ufp93v
II-2 – 73p4uh
II-3 – ua4kar
II-4 – b248jt
II-5 – wz3q6r
II-6 – wzzszk
II-7 – 37rbk5
II-8 – awfy9i