I год

Лектири:
1. Едно од евангелијата на Новиот завет
2. Скржавец од Плаут
3. Тристан и Изолда од Жозеф Бедије
4. Шагринска кожа од Оноре де Балзак
5. Вујко Вања од Антон Павлович Чехов
6. Народна македонска поезија (избор)
7. Современа маледонска поезија (избор)
8. Антигона од Софокле

Дела:
1. Гилгамеш
2. Стар завет, Нов завет, Песна над песните од Библијата
3. Илијада од Хомер
4. Одисеја од Хомер
5. Цар Едип од Софокле
6. Калевала
7. Песната за Сид
8. Слово за походот Игорев
9. Панонски легенди
10. Пофално слово за Кирила
11. О писменех Црноризец Храбар

II год

Лектири:

1. Александар Македонски од Жан Расин
2. Басни од Иван Крилов
3. Басни од Доситеј Обрадовиќ
4. Гуливеровите патувања од Џонатан Свифт
5. Кандид од Волтер
6. Избор од македонските просветители
7. Избор од македонската народна литература

Дела:

1. Божествена комедија, Пеколот од Данте Алигиери
2. Декамерон од Џовани Бокачо
3. Канцониер од Франческо Петрарка
4. Дон Кихот од Сервантес
5. Хамлет од Шекспир
6. Сон на летната ноќ од Шекспир
7. Текстови од “Поетската уметност” на Никола Боало
8. Сид од Пјер Корнеј
9. Тартиф од Молиер
10. Басни од Ла Фонтен
11. Робинзон Крусо од Даниел Дефо