О Г Л А С

За запишување на редовни ученици во I година

Во ЈУНСКИОТ УПИСЕН РОК

Прво пријавување во учебната година 2022/2023 година.

01

Визија

Нашата визија е секогаш да се наоѓаме на врвот од образованието во Македонија и пошироко, притоа секогаш да сме во чекор со светските наставни случувања.
02

Гаранција

Гимназија која гарантира позитивна клима, успех за секој ученик, која исто така соработува со успешни организации.
03

Крајни продукти

Само неколку од карактеристиките на кои се потенцира во нашето училиште: креативност, аналитичност, солидна основа за понатамошна надградба; Но, како најбитно од се… вистинскиот избор за тебе.