О Г Л А С

За запишување на редовни ученици во I година

Во ЈУНСКИОТ УПИСЕН РОК

Прво пријавување во учебната година 2022/2023 година.