Поради ново-настанатата вонредна ситуација со панедмијата на вирусот COVID-19 ви овозможуваме директно следење на наставата преку нашата страница

Синоним за успех

Гимназија со високи достигнувања на многубројни натпревари на светско ниво.

Забава

Многубројни настани, како претстави, работилници, свирки, предавања од познати личности.

За РЈК

Визија

Нашата визија е секогаш да се наоѓаме на врвот од образованието во Македонија и пошироко, притоа секогаш да сме во чекор со светските наставни случувања.

Гаранција

Гимназија која гарантира позитивна клима, успех за секој ученик, која исто така соработува со успешни организации.

Крајни Продукти

Само неколку од карактеристиките на кои се потенцира во нашето училиште: креативност, аналитичност, солидна основа за понатамошна надградба; Но, како најбитно од се… вистинскиот избор за тебе.

Предности да се биде Корчагинец

Посветени професори и кадар

Учиме како да научиме

Барање максимум од ученикот