Отворен ден на Корчагин!


На ден 25 05 2017, во гимназијата беше организиран Отворен ден, за сите заинтересирани идни корчагинци Посетителите можеа да се запознаат со бројните активности, награди и успеси на различни полиња. Во рамките на настанот драмската секција на РЈК за идните соученици ги даваше своите претстави… Повеќе на…