“DIS-MOI DIX MOTS 2017” – Натпревар за пишување есеј на француски јазик


Учество на ученици од четврта година, билингвална паралелка, Искра Бојковска, Јана Ѓелевска, Мартина Ѓурчиноска, Марко Клинчаров и Филип Сотироски, на рсгионален и државен натпревар. Наградени ученици на регионалниот натпревар: 1во место – Искра Бојковска 2ро место – Марко Клинчаров 3то место – Јана Ѓелевска Наградени ученици на државен натпревар: 1во место – Искра Бојковска 3то место – Марко Клинчаров Искрени честитки до наградените ученици, но истовремено и до сите учесници на овој натпревар.