“DIS-MOI DIX MOTS 2017” – Натпревар за пишување есеј на француски јазик


Учество на ученици од четврта година, билингвална паралелка, Искра Бојковска, Јана Ѓелевска, Мартина Ѓурчиноска, Марко Клинчаров и Филип Сотироски, на рсгионален и државен натпревар.

Наградени ученици на регионалниот натпревар:

1во место – Искра Бојковска

2ро место – Марко Клинчаров

3то место – Јана Ѓелевска

Наградени ученици на државен натпревар:

1во место – Искра Бојковска

3то место – Марко Клинчаров

Искрени честитки до наградените ученици, но истовремено и до сите учесници на овој натпревар.